ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВЕЌЕГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ИПА

image

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВЕЌЕГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ИПА

Финален настан за презентирање на резултатите од повеќегодишната Програма на ИПА за развој на човечките ресурси 2007 – 2013